Hier vind je de privacy verklaring van Walk ‘n Act. Hierin wordt omschreven hoe er wordt omgegaan met persoonlijke gegevens die door Walk ’n Act worden verzameld.

1. Inleiding

In deze privacy verklaring wordt uitgelegd waar en voor welke doelen jouw persoonlijke gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw persoonlijke gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacy verklaring kan soms gewijzigd worden naar aanleiding van wetswijzigingen bijvoorbeeld. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Walk ‘n Act. Walk ‘n Act is een onderneming waarbij de hoofdactiviteit wandelcoaching is. Nevenactiviteiten zijn acteerwerkzaamheden. Individuele wandelcoaching richt zich op jongvolwassenen met stress- en burnout klachten. Groepswandelingen vinden plaats rondom een specifiek thema. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Walk ‘n Act verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Walk ‘n Act, neem dan gerust contact op.

www.walk-n-act.nl | info@walk-n-act.nl | 06 38 58 06 12 | weerdestein 121 | 6714 CL | Ede
Btw. Nr. | KVK Nr. 76803600

Walk ‘n Act is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Babette Davinia Weel-Engelgeer.

2. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Walk ‘n Act. Deze worden hieronder toegelicht.

2.1. Het versturen van nieuwsbrieven
Walk ‘n Act stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voor- en achternaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Walk ‘n Act. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

2.2. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Walk ‘n Act via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en je bericht.

3. Ontvangers

De gegevens die Walk ‘n Act ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

3.1. MailPoet
De nieuwsbrieven worden verzonden met MailPoet. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden jouw e-mailadres, voor- en achternaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen MailPoet. Je IP adres wordt bij je aanmelding geregistreerd om misbruik van het systeem te voorkomen. MailPoet houdt bij hoeveel verzonden nieuwsbrieven geopend worden en op welke items geklikt wordt. Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van de nieuwsbrief te verbeteren. Voor meer informatie, zie de privacy verklaring van MailPoet: https://www.mailpoet.com/privacy-notice/

3.2. One.com met WordPress hosting
De e-mail van Walk ‘n Act wordt gehost bij One.com. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van One.com. Ook de website en back-ups van de website worden gehost bij One.com, waarbij gebruik wordt gemaakt van WordPress. WordPress verzamelt geen gegevens van bezoekers. Er wordt geen gebruik gemaakt van plugins die anonieme gegevens registreert (zoals Google Analytics). Gegevens die jij zelf invoert op de website van Walk ‘n Act zijn op de servers van One.com opgeslagen.

3.3. Embedded content
Inhoud op de website van Walk ‘n Act kan ‘embedded content’ bevatten. Dit zijn bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen of artikelen die hun oorsprong hebben op andere websites. De inhoud blijft op die andere websites staan, Walk ’n Act toont dit slechts. Deze andere websites kunnen gegevens van je verzamelen of cookies gebruiken. Dit staat buiten de privacy verklaring van Walk ’n Act en je kunt je richten tot de privacy verklaring van deze andere websites als je wilt weten hoe zij met jouw gegevens omgaan.    

4. Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Walk ‘n Act, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij jouw gegevens op grond van een wettelijke regeling langer bewaard moeten worden

4.1. Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voor- en achternaam worden opgeslagen in MailPoet. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@walk-n-act.nl.

4.2. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Walk ‘n Act via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, telefoonnummer en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

4.3. Cookies en cookieverklaring
Bij het gebruik van deze website kan door Walk ‘n Act en/of door andere partijen informatie over je gebruik van deze website worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Let op: Cookies zijn niet gevaarlijk. Cookies zijn geen virus of spyware. Cookies zijn vooral bedoeld om het gebruik van een website te vergemakkelijken. Hieronder lees je meer over cookies.

Deze website plaatst een aantal functionele cookies, deze zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Er is bijvoorbeeld een sessie-cookie geplaatst. Deze bewaart je gegevens tijdelijk, bijvoorbeeld op het moment dat je een formulier invult. Als je een reactie geeft op een blog op de site, kun je ervoor kiezen om je naam, emailadres en website te bewaren door middel van cookies, zodat je die, als je later weer een reactie wilt geven, niet nogmaals in hoeft te vullen.

Wat wordt er verder met de verzamelde informatie gedaan?
Informatie die door Walk ‘n Act is verzameld, wordt niet gecombineerd met andere persoonsgegevens in ons systeem. Gegevens die andere partijen hebben verzameld, kunnen en worden niet gekoppeld aan andere persoonsgegevens in ons systeem. Het gebruik van cookies en andere technieken door derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacybeleid. Dit kun je vinden op de website van deze partij.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende website vind je meer informatie over cookies:
Cookierecht.nl

Er worden door de volgende partijen cookies geplaatst op de website van Walk ‘n Act:

DomeinCookienaamVervaldatumDoel
walk-n-act.nleuCookiesAcc1 jaarJe toestemming voor bepaalde cookies
walk-n-act.nlPHPSESSIDTot einde browsersessieNoodzakelijk bij formulieren
linkedin.comfid1 weekLinkedIn deelknoppen
linkedin.com JSESSIONID,
fcookie
Tot einde browsersessie LinkedIn deelknoppen
linkedin.com bcookie, bscookie2 jaarLinkedIn deelknoppen
linkedin.com lang, lidc1 dagLinkedIn deelknoppen
linkedin.com _ga, _gat 1 dag Google Analytics
scorecardresearch.com UID, UIDR 2 jaarScorecardResearch geplaatst voor marketing doelen door LinkedIn

5. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Walk ‘n Act of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Walk ‘n Act privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast is het domein van Walk ‘n Act ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

6. Rechten

6.1. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Walk ‘n Act vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Walk ‘n Act. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

6.2. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Walk ‘n Act. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde link onderaan elke mail.

6.3. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Walk ‘n Act vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

6.4. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Walk ‘n Act niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Wend je eerst tot Walk ’n Act. Komen we er niet uit? Dien dan je klacht in via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

6.5. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Walk ‘n Act jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van bovengenoemde rechten kan via info@walk-n-act.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

7. Plichten

Walk ‘n Act verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten van Walk ‘n Act via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Walk ‘n Act de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Walk ‘n Act met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Walk ‘n Act behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Walk ‘n Act dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Walk ‘n Act te beschermen. Daarbij wordt altijd getracht jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

www.walk-n-act.nl | info@walk-n-act.nl | 06 38 58 06 12 | weerdestein 121 | 6714 CL | Ede
Btw. Nr. | KVK Nr. 76803600

Ede, 27 juni 2020.

Deze privacy- en cookie verklaring is laatst gewijzigd op 27 juni 2020.

Deze website gebruikt koekjes. Je weet wel, chocoladekoekjes, roze koeken, gevulde koeken... Als je verder gaat op mijn website accepteer je het gebruik van koekjes.  Lees meer